Čišćenje injektora benzina

Čišćenje injektora benzinskih motora

Savemeni benzinski motori gotovo po pravilu imaju sistem za ubrizgavanje goriva umesto zastarelih karburatora. Na kraju sistema se nalaze elektomagnetni ventili – injektori, čiji je zadatak da rasprše mešavinu goriva i vazduha u obliku finog mlaza.

Ceo sistem ubrizgavanja goriva a posebno injektori su veoma osetljive na prljavštinu koja se nalazi u sistemu. Najčešći uzrok zaprljanosti injektora su nečistoće koje su dospele u sistem, putem dovoda goriva. Nekvalitetno gorivo I neredovna zamena filtera goriva uzrokuju pojavu čestica koje stvaraju probleme pri prolasku smeše goriva kroz sitne otvore injektora. Zaprljani injektori stvaraju krupnije kapljice koje ne mogu da se pravilno pomešaju sa vazduhom i zbog toga motor ima nepravilno sagorevanje,
Kao preventivu problema sistema za ubrizgavanje neophodno je redovno menjati filter goriva I vršiti čišćenje injektora na svakih 50.000 pređenih kilometara.

Mogući simptomi zaprljanosti injektora su:
• povećana potrošnja goriva
• gubitak snage
• otežano startovanje motora
• neravnomeran rad motora
• trzaji u vožnji

Uređaj za čišćenje injektora efikasno otklanja naslage i prljavštinu sa unutrašnjosti injektora pod dejstvom ultrazvuka i specijalne tečnosti za čišćenje injektora. Ispravnost rada kontrolišemo posebnim uređajem svetski poznate proizvodnje Launch za testiranje injektora kojim se simulira rad dizni u uslovima sličnim vožnji.